WARSZTAT PRZEŁOŻONY - WORKSHOP POSTPONED // The essential body // warsztat teatralny