TAŃCE MIEJSKIE z pierwszej połowy XX wieku - sentymentalne tanga, foktroty, slow foxy w BYDGOSZCZY