Samba Karnawałowa OPEN - Cykl 3 zajęć! - Magda - Czwartek 17:30 w WSC