Salsa Liniowa on 1 zajęcia i practise z Conradem i Moniką w Casa de la Danza