Rozwojowy Kurs Terapii Tańcem i Ruchem - edycja w Poznaniu