Projekty sceniczne z Camilią - X.2023-II.2024 Warszawa - Białystok