Move your body - Calm your mind z Julią Utig - zajęcia weekendowe