Kultowy wyjazd 3 króli - edycja jubileuszowa XX lat