Kobiecy Krąg Kobiet w tańcu intuicyjnym - wprowadzenie do praktyki świadomej pracy z ciałem