KARNAWALOWY BEFOREK W RYTMIE LATINO Z ROJEWSKIMI W SOFIE