Intensywny kurs Bachaty w parach "Miesiąc w jeden dzień" poziom 2