Footwork&Musicality Salsa Solo - Zajęcia Specjalne | 18 lutego