Ecstatic Dance z Cura Ecstatica w "All Dance Szkoła Tańca" w Bielsku Białej