DYDAKTYKA TAŃCA - warsztaty wyjazdowe dla trenerów tańca