Czwarta Edycja / Cuarta Edición/ Fiesta Cubana / Kubańska Impreza / Koncert + Warsztaty Taneczne