Taniec Wydarzenia zawiera Festiwale zawiera I Festiwal tańca formacji i mini formacji "Trendy"

I Festiwal tańca formacji i mini formacji "Trendy"I Festiwal tańca formacji i mini formacji "Trendy"
Data: 06.04.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Borowa
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników, ul. Parkowa 2/4
Style: Balet, Disco Dance, Taniec Współczesny, Jazz Dance, Hip-Hop Dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Zapraszamy wszystkie formacje i mini formacje z całej Polski do wzięcia udziału w zbliżającym się festiwalu :)

REGULAMIN FESTIWALU

DEFINICJE
1. “Festiwal” - Festiwal tańca formacji i mini formacji "TRENDY" prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
2. “Organizator” - Szkoła tańca Setenta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 6A.
3. “Uczestnik” - osoba zgłoszona przez Klub lub samodzielnie (jako uczestnik niezrzeszony) do udziału w Turnieju.
4. “Zespół” - grupa Uczestników biorąca udział w Turnieju, reprezentująca ten sam Klub.
5. “Klub” - jednostka delegująca Uczestnika do udziału w Turnieju.

TERMIN
6 kwietnia 2019

MIEJSCE
Szkoła Podstawowa im. Odkrywców i Podróżników, Borowa (k. Wrocławia) ul. Parkowa 2/4

KONTAKT
695 081 437 - Barbara Radomska (sprawy organizacyjne)


CELE IMPREZY
1. Popularyzacja tańca jako formy aktywnego wypoczynku.
2. Wyłonienie najzdolniejszych tancerzy w środowisku tanecznym.
3. Integracja środowiska tanecznego.
4. Budowanie wzajemnego szacunku i tolerancji poprzez kształtowanie umiejętności współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Turnieju.
2. Festiwal ma charakter zawodów sportowych opierających się na współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
3. Festiwal nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy z dn. 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504).

WARUNKI UCZESTNICTWA W Festiwalu
1. Zgłoszenie uczestnictwa (wraz z dowodem wpłaty) przesłane do dnia 12 marca 2019 na adres:
2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25 zł od osoby, każda kolejna kategoria - 10 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora: Szkoła tańca Setenta - 39 1140 2004 0000 3802 7807 7899 (mBank). UWAGA - w przypadku braku wpłaty w podanym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Opłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane!
3. Przed wzięciem udziału w Festiwalu Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Zgłoszenie uczestnictwa oraz uregulowanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
2. Każdy Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 12 uczestników).
3. Każdy Uczestnik powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.
4. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Za wszelkie wartościowe rzeczy Uczestnicy odpowiadają sami.
6. Za ewentualne szkody powstałe w szatniach odpowiada Zespół, który korzystał z danego pomieszczenia.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje absolutny zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach, zmiany programu ramowego w przypadku małej frekwencji oraz zamknięcia list startowych w terminie wcześniejszym - w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń. O zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
9. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie lub sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Komisją Sędziowską.
10. Dokonanie zgłoszenia i udział w Turnieju są jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej, bezterminowej oraz nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo, telewizyjną - wszystkich prezentacji, a także ich wykorzystanie, w tym publikację i emisję w dowolnych mediach.
11. Dla widzów turnieju koszt pojedynczego wejścia wynosi 10 zł. Dzieci do 7 roku życia wchodzą bezpłatnie.
12. Festiwal oceniać będzie jury wyznaczone przez Organizatora.
13. Organizator zapewnia opiekę medyczną wykwalifikowanego zespołu ratowniczego oraz obecność ochrony przez cały czas trwania Turnieju.

KRYTERIA OCENY
Uczestnicy oceniani będą pod kątem:
1. Choreografii i techniki tańca
2. Estetyki doboru kostiumów oraz muzyki
3. Ogólnego wyrazu artystycznego
4. Muzykalności tancerzy

KATEGORIE
1. Hip hop
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minuty
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

2. Jazz
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

3. Taniec współczesny
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

4. Disco dance
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

5. Show dance
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

6. Balet
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

7. Teatr tańca
- Mini formacje (3-7 osób)
St. zaawansowania: debiut / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 2 minut
Muzyka: własna

- Formacje (8-24 osób)
St. zaawansowania: debiuty / open
Grupy wiekowe: do 8 lat / 9-11 lat / 12-15 lat / powyżej 15 lat
Czas prezentacji: do 4 minut
Muzyka: własna

NAGRODY
Formacje / Mini formacje - 1, 2, 3 m-ce - puchar i dyplom.
Wszystkie występy poza podium kategorii DEBIUTY otrzymują wyróżnienie.

Szczegółowy program zostanie przesłany na adresy mailowe uczestników.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W TURNIEJU :)Komentarze
-->