Taniec Wydarzenia zawiera Festiwale zawiera VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej

VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej



VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej
Data: 06.04.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Łeba
Miejsce: HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE, UL. TYSIĄCLECIA 11
Style: Taniec Współczesny, Taniec Klasyczny
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

JURY:

PRZEMYSŁAW GIZAK
GDAŃSK
ELŻBIETA PAŃTAK
KIELCE
ROBERT JĘDRZEJCZYK
RADOM

PATRONAT:

PATRONAT HONOROWY BURMISTRZ MIASTA ŁEBY

MIEJSCE:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ŁEBIE UL. TYSIĄCLECIA 11

KATEGORIE:

TANIEC KLASYCZNY

- solo

   do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:45

- duety

   do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00

- mini corps de ballet

  do 8 / 9-11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:30

corps de ballet

   do 8 / 9- 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 4:00

TANIEC WSPÓŁCZESNY

- solo

do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: 1:45

- duety

do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00

- mini formacje

  do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:30

- formacje

  do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 4:00

W KATEGORIACH TANIEC KLASYCZNY I WSPÓŁCZESNY MUZYKA WŁASNA

JAZZ DANCE

- solo

  do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: 1:00

  muzyka organizatora

- duety

do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00

  muzyka własna

- mini formacje

   do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:30

  muzyka własna

- formacje

do 8 / 9 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00

  muzyka własna

REGULAMIN:

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

MIASTO ŁEBA

 

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

 

MIEJSCE:

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 22.03.2019 NA ADRES: 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 30,00

    KAŻDA KOLEJNA 20,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 24.03.2019 NA KONTO WSKAZANE PRZEZ ORGANIZATORA (NR KONTA  

    ZOSTANIE PRZESŁANY W MAILU ZWROTNYM PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PRZEZ

    ORGANIZATORA)  NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY MIEJSCA 1-3

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ

  PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE

  JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA

  IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK

  UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU 

  NUMERÓW STARTOWYCH (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO

  W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH

  DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z

  PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU



Komentarze




-->