Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” 2019

Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” 2019Ogólnopolski Konkurs Tańca „Taneczne Miraże” 2019
Data: 09.03.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Bydgoszcz
Miejsce: Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Karłowicza 2
Style: Taniec Współczesny, Modern Jazz, Jazz Dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

CELE I ZAŁOŻENIA:

 • stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
 • popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozwój artystyczny młodych wykonawców,
 • integracja środowiska tanecznego,
 • wymiana doświadczeń,
 • konfrontacje zespołów tanecznych.

UCZESTNICY 
W konkursie mogą brać udział:
1. Zespoły taneczne prezentujące miniatury, inscenizacje, etiudy w oparciu o różne techniki taneczne (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat. 
2. Soliści prezentujący choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat. 
3. Duety prezentujące choreografie w oparciu o techniki: jazz, taniec współczesny, modern (wspólna kategoria taneczna) w kategoriach wiekowych: do lat 11, 12 – 15 lat, powyżej 16 lat.

Uwaga!

 • Zespoły taneczne! – dopuszcza się uczestnictwo tancerzy, powyżej granicy wieku dla danej kategorii wiekowej do 20% liczebności zespołu.
 • Wiek uczestników określa się rocznikiem tj. kategoria do 11 lat – roczniki do 2008, kategoria 12- 15 lat – roczniki od 2007 do 2004, powyżej 16 lat – roczniki od 2003.

PREZENTACJE

 • Zespoły taneczne mogą prezentować jedną choreografię taneczną do muzyki własnej, o czasie nie przekraczającym 4 min.
 • Soliści i duety – mogą prezentować choreografię taneczną do muzyki własnej o czasie prezentacji do 1,15 min.

ZASADY UCZESTNICTWA 
Przesłanie do dnia 22 lutego 2019 r. Karty Zgłoszenia (załącznik – karta zgłoszenia) na adres: lub faxem na numer: 52 321-16-42. 
Do dnia 25 lutego 2019 r. dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 150 zł od zespołu oraz 25 zł za osobę w kategorii: soliści, duety na konto: Stowarzyszenie Pałacu Młodzieży numer: 87 1240 6478 1111 0010 5626 1144 Bank Pekao SA – z dopiskiem opłata akredytacyjna „Taneczne Miraże”. 
OCENA I NAGRODY

 • Organizator powołuje profesjonalne jury.
 • W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia.

PRZEBIEG KONKURSU

 • Zespoły przyjeżdżają w dniu 9 marca 2019 r.
 • Rejestracja w godz. 8.oo – 11.3o
 • Próby w godz. 8.oo – 11. 3o
 • Prezentacje konkursowe od godz. 12.oo
 • Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród.

KONTAKT 
od poniedziałku do piątku w godz. 16.oo – 19.oo pod numerem telefonu: 500 093 450; e-mail:
Uwaga! 
W przypadku dużej liczby zespołów decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. 
UWAGI KOŃCOWE:

 • Zespoły przyjeżdżają na konkurs na własny koszt lub instytucji delegującej.
 • Instytucje zgłaszające zespół, winny go ubezpieczyć na czas podróży i pobytu na imprezie.
 • Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo uczestników.
 • Przypomina się o konieczności posiadania legitymacji szkolnych (lub innych dokumentów) przez uczestników konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych i tanecznych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby zespołów oraz zmiany programu imprezy.
 • Regulamin imprezy jest regulaminem wewnętrznym i kwestie sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator imprezy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie miejsca imprezy.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Karta zgłoszenia.Komentarze
-->