Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera Street Meet vol.3

Street Meet vol.3Street Meet vol.3
Data: 27.04.2019
(Do wydarzenia zostało: 6 dni)
Lokalizacja: Wrocław
Miejsce: Brak informacji
Style: Hip-Hop Dance, Breakdance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Witamy wszystkich!

Pragniemy serdecznie ogłosić termin Street Meet vol.3, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku

Z racji, iż nasze wcześniejsze edycje cieszyły się dużym powodzeniem ze względu na konkurencje taneczne oraz bicie rekordu w Bachata Guiness Challenge, w tym roku zmieniamy koncepcje i organizujemy zawody formacji dla dzieci,młodzieży a dla dorosłych zawody Breakdance i Hip hop.
Liczymy na propagowanie naszego wydarzenia dalej, gdyż stopniowo będziemy wam zdradzać co się będzie działo a dziać się będzie wiele - dużo niespodzianek :)

Jako, że całe wydarzenie ma na celu charytatywność, cały zysk zostanie przekazany dla Fundacja Mam Marzenie

Miejsce:
Niespodzianka, która zostanie podana jako pierwsza

Prowadzący:
Wkrótce

Djs: Tamaryan (Ukraina)

Sędziowie:
Wkrótce


Kategorie:
Blok I (dzieci,młodzież)
Formacje taneczne

Blok II (dorośli)
Breakdance 2vs2
Hip hop 2vs2

Nagrody:
Blok I - rzeczowe
Blok II - pieniężne

Opłaty:
Wkrótce

Więcej informacji, wkrótce i stopniowo ;)

Z tanecznym pozdrowieniem
Street Meet
Szkoła Tańca Flashdance Wrocław
--------------------------------------------------------------------------------------

English version:

Hello everybody!

We would like to cordially announce the date of Street Meet vol.3, which will take place on April 27, 2019

Due to the fact that our previous editions enjoyed great popularity due to the dance competitions and breaking the record in Bachata Guiness Challenge, this year we are changing concepts and organizing formation competitions for children, youth and adult breakdance and hip hop competitions.
We count on propagating our event further, because gradually we will reveal what will happen and there will be a lot - a lot of surprises :)

As the whole event is aimed at charity, the entire profit will be donated to the Mam Marzenie Foundation ( Fundacja Mam Marzenie )

Place:
Surprise that will be given first

Host:
Soon

Djs: Tamaryan (Ukraine)

Judges:
Soon

Categories:
Block I (children, adolescents)
Dance formations

Block II (adults)
Breakdance 2vs2
Hip hop 2vs2

Awards:
Block I - factual
Block II - cash

Charges:
Soon

More information, soon and gradually

With a dance greeting
Street Meet
Szkoła Tańca Flashdance WrocławKomentarze
-->