Taniec Wydarzenia zawiera Szkolenia zawiera Kurs instruktorski I i II stopnia - dancehall i hip-hop

Kurs instruktorski I i II stopnia - dancehall i hip-hop Kurs instruktorski I i II stopnia - dancehall i hip-hop
Data: 13.04.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Swarzędz
Miejsce: Born to Dance
Style: Hip-Hop Dance, Dancehall
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Taniec to pasja, a bycie instruktorem to duża odpowiedzialność. Wybierz edukację na wysokim poziomie. Kurs instruktora tańca dancehall lub hip hop to nowatorski program, ułożony przez specjalistów danych technik tanecznych, który pozwoli zdobyć wiedzę i doświadczenie, a także legalny dokument potrzebne do pracy w zawodzie instruktora tańca.

Intensywny kurs przygotowuje i usprawnia absolwentów do prowadzenia zajęć w szkołach tańca, ośrodkach sportowych, klubach fitness na obozach i koloniach. Absolwent może także założyć własną szkołę tańca lub prowadzić zajęcia w formie działalności gospodarczej. Zajęcia poprowadzą teoretycy i praktycy posiadający odpowiednie kwalifikacje, osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie taneczne.

Kwalifikacje uzyskane w trakcie szkolenia są wydawane na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do prowadzenia zajęć w amatorskim ruchu tanecznym.

TERMIN: 13-14 kwietnia 2019
MIEJSCE: Swarzędz/pod Poznaniem
ZAPISY RUSZAJĄ: 1 stycznia
ZAPISY PRZYJMOWANE DO: 5 kwietnia

KADRA INSTRUKTORSKA:
WKRÓTCE

I - Warunki uczestnictwa
1. Kurs I stopnia HIP-HOP LUB DANCEHALL (młodszy instruktor)
Osoby, które ukończyły 16. rok życia i mają potwierdzony 2 letni staż taneczny.
2. Kurs II stopnia HIP-HOP LUB DANCEHALL (starszy instruktor)
Osoby, które ukończyły 19. rok życia i mają potwierdzony 4 letni staż taneczny LUB posiadają dyplom młodszego instruktora. Oznacza to, że osoby nie spełniające warunku wieku i stażu, ale posiadające dyplom młodszego instruktora mogą także brać udział w kursie na starszego instruktora.

II - Upoważnienia dyplomu
1. Kurs I stopnia (młodszy instruktor)
Kurs I stopnia upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych danego stylu na poziomie podstawowym:
- podstawowe kroki danego stylu
- rutyny składające się z kroków danego stylu
- zajęcia wyłącznie grupowe.
2. Kurs II stopnia (starszy instruktor)
Kurs II stopnia upoważnia do prowadzenia zajęć tanecznych danego stylu na poziomie podstawowym i zaawansowanym:
- podstawowe kroki danego stylu
- rutyny składające się z kroków danego stylu
- zajęcia choreograficzne dla grup zamkniętych i otwartych
- zajęcia dla solistów i duetów (choreografia i freestyle)
- zajęcia grupowe i indywidualne.

III - Koszt kursu
1. Kurs I stopnia (młodszy instruktor)
Koszt kursu wynosi 650 zł. Przy zapisach należy wpłacić 50% kwoty, reszta płatna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
2. Kurs II stopnia (starszy instruktor)
Koszt kursu wynosi 850 zł. Przy zapisach należy wpłacić 50% kwoty, reszta płatna najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Koszt kursu dla osób posiadających dyplom instruktora I stopnia wynosi 500 zł.
3. Koszty ponownego przystąpienia do egzaminu:
- praktyczny - 200 zł,
- pisemny - 200 zł,
- praktyczny i pisemny - 300 zł.

IV - Zapisy
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową () od dnia 1 marca. Należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania, numer kontaktowy i nazwę kursu. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują potwierdzenie zgłoszenia oraz numer konta, na który należy uiścić 50% należności. Drugą połowę należy wpłacić na ten sam rachunek bankowy najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu. Zapisy zamykane są 10 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku małej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do łączenia niektórych zajęć lub odwołania kursu.
W pierwszy dzień kursu należy dostarczyć organizatorowi:
- 2 zdjęcia legitymacyjne
- potwierdzony staż taneczny (pismo ze szkoły tańca lub dyplomy uczestnictwa w zawodach/warsztatach)
- kserokopię legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

V - Czas trwania
Kurs obejmuje około 15 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych (w tym egzamin). Trwa jeden weekend (sobota/niedziela). Dokładny plan i miejsce zajęć uczestnicy otrzymują mailowo, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

VI - Egzamin
Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Egzamin pisemny ma formę testu zamkniętego (25 pytań). By otrzymać dyplom i pozytywnie ukończyć kurs, uczestnik musi zdać egzamin pisemny na 80% oraz egzamin praktyczny z pozytywnym wynikiem. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w grupach, jego czas trwania zależny jest od liczby uczestników. 60 minut po zakończeniu egzaminu ogłoszone zostają wyniki i rozdane dyplomy.
UWAGA !!!
***Negatywne wyniki egzaminów uniemożliwiają uzyskanie dyplomu i zaliczenie kursu. Uczestnik będzie musiał powtórzyć kurs podczas kolejnej edycji (bezpłatnie) i ponownie przystąpić do egzaminów na koszt uczestnika. Koszty ponownego przystąpienia do egzaminu:
- praktyczny - 200 zł,
- pisemny - 200 zł,
- praktyczny i pisemny - 300 zł.
W przypadku braku kolejnej edycji "Kursu instruktorskiego I i II stopnia - dancehall i hip-hop" organizowanego przez wlaczpomoc.pl i Born to Dance, w ciągu 12 miesięcy od 28 października 2018, termin poprawy egzaminów zostanie ustalony przez Organizatora. Wszelkie informacje otrzymają Państwo drogą mailową lub telefonicznie.

KONTAKT:
502 312 863, 502 360 383

www.funfabryka.plKomentarze
-->