Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera Dancehall International Poland Pre-Selections + Afterparty

Dancehall International Poland Pre-Selections + AfterpartyDancehall International Poland Pre-Selections + Afterparty
Data: 02.03.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Wrocław
Miejsce: Grunwaldzka 67, 50-357 Wrocław
Style: Dancehall
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Dancehall International Poland
W tym roku MAD VIBE CAMP oraz BIG UP PRODUCTIONS łączą siły i organizujemy dla was Dancehall International Poland, czyli preselekcje do Dancehall International Europe Barcelona.
Zwycięzcy 1v1 oraz 2vs2 Dancehall International Poland pojadą do Barcelony w kwietniu 2019 aby zmierzyć się z najlepszymi. Wygraną jest bilet lotniczy do Barcelony!
Kiedy: 02.03.2019

Gdzie: Klub Akademia Grunwaldzka 67, 50-357 Wrocław


Start: 18:00 - 23:00, a poźniej afterparty!

Kategorie Dancehall International:

* 1VS1 – sędziowie wybierają 16 najlepszych uczestników do przeprowadzenia bitew – każdy uczestnik ma 45 sekund w preselekcjach – każdy uczestnik ma 45 sekund w bitwie (do półfinału) – w rundzie finałowej każdy z finalistów ma 2 rundy 45 sekund

* 2vs2 – sędziowie wybierają 16 najlepszych duetów do bitew – każdy duet ma 1 minutę w preselekcjach – każdy duet ma 1 minutę 20 sekund w bitwie (do półfinału) – w rundzie finałowej każdy duet ma 2 rundy 1 minuta – każdy duet może skorzystać z jednej rutyny podczas jednej rundy

* Stage KILLAZ– Ekipa może składać się z 3-10 tancerzy.- Czas trwania pokazu – maksymalnie 2 minuty 30 sekund – Show może zawierać wyłącznie dancehall, tylko afro lub mix dancehall i afro – Zwycięzca zostaje wybrany poprzez zliczanie punktów przyznawanych przez sędziów w oparciu o 5 kryteriów: technikę, kreatywność, muzykalność, pracę zespołową, styl (kostiumy). Dla każdego kryterium każdy sędzia daje punkty od 1 do 10.

Dodatkowe kategorie:
*1vs1 Dzieci (do 14 roku zycia) – sędziowie wybierają 16 najlepszych uczestników do przeprowadzenia bitew – każdy uczestnik ma 45 sekund w preselekcjach – każdy uczestnik ma 45 sekund w bitwie (do półfinału) – w rundzie finałowej każdy z finalistów ma 2 rundy 45 sekund

*Showcase Kids (do 14 roku zycia) – Ekipa może składać się z 3-12 tancerzy.- Czas trwania pokazu – maksymalnie 2 minuty 30 sekund – Show zawierać ma wyłącznie dancehall,

Dancehall Queen Showcase – Ekipa może składać się z 2-10 tancerzy.- Czas trwania pokazu – maksymalnie 2 minuty 30 sekund.


NAGRODY:
Dancehall 1vs1

* za 1 miejsce – bilet lotniczy na imprezę Dancehall International do Barcelony, full pass na Dancehall International Barcelona, ​​ Full Pass na SUMMER MAD VIBE CAMP 2019, – trofea, medale, dyplomy, gadżety za pierwsze 3 miejsca

Dancehall 2vs2

* za 1 miejsce – bilet lotniczy na imprezę Dancehall International do Barcelony, full pass na Dancehall International Barcelona, ​​ Full Pass na SUMMER MAD VIBE CAMP 2019, – trofea, medale, dyplomy, gadżety za pierwsze 3 miejsca

Stage Kilaz
50% zniżki na Full Pass DHI Europe w Barcelonie, Hiszpania April 2019, 30% zniżki na Full Pass na Summer MAD VIBE CAMP 2019

1vs1 Kids – trofea, medale, dyplomy, gadżety za pierwsze 3 miejsca

Dancehall Kids Showcase – trofea, medale, dyplomy, gadżety za pierwsze 3 miejsca

Dancehall Queen Crew Showcase – trofea, medale, dyplomy, gadżety za pierwsze 3 miejsca


Sędziowie
JUDGES - 1vs1, 2vs2, 1vs1 Kids, Showcase Kids, Dancehall Queen Crew Showcase

1. Famous (Jamaica)
2. JacQueline Enough (Sweden)
3. Jiff Di Bossman (Rosja)

Sędziowie Stage Killaz
1. Famous (Jamaica)
2. JacQueline Enough (Sweden)
3. Jiff Di Bossman (Rosja)
4. Reis Fernando (Angola)

MC: Kasia Jukowska
Selecta: Tun Up Sound

Ceny:
30 zl – pierwsza kategoria, następna kategoria: 15 zł , wejście dla widowni 10 zl

* Bezpłatny wstęp dla uczestników warsztatów MAD VIBE CAMP oraz dla kategorii 1vs1 (kategoria Stage Killaz dodatkowo płatna)

Rejestracja i przesłanie muzyki do 20.02.2019

Rejestracja: www.madvibecamp.com

Zapraszamy na warsztaty, więcej info tutaj w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/552192655219453/


DANCEHALL INTERNATIONAL 02.03.2019 (Saturday)

02.03.2019 – saturday
Where:

Start: about 19:00 – 20:00 (more info soon)

Categories Dancehall International:

1VS1
– judges choose 16 best participants to do the battles
– each participant has 45 seconds at pre-selection
– each participant has 45 seconds at the battle (until semi-final)
– in the final round each finalist has 2 rounds of 45 seconds


2vs2 – judges choose 16 best duos to do the battles
– each duo has 1 minute at pre-selection
– each duo has 1 minute 20 seconds at the battle (until semi-final)
– in the final round each duo has 2 rounds of 1 minute
– each duo can use only one routine during one round


STAGE KILLAZ – A team can consist of 3-10 dancers, Duration of show, maximum 2min 30 seconds, The show can contain only dancehall, only afro or a mix dancehall
and afro, The winner is revealed by counting points given by judges based of
5 criteria: technique, creativity, musicality, team work, style (costumes). For each criteria each judge give points from 1 to 10.

Additional categories:
1vs1 Kids – judges choose 8 best participants to do the battles
– each participant has 45 seconds at pre-selection
– each participant has 45 seconds at the battle (until semi-final)
– in the final round each finalist has 2 rounds of 45 seconds
Showcase Kids (3 – 12 dancers, music max. 2min 30 seconds, only Dancehall Showcase)
Dancehall Queen Crew showcase (2 – 10 dancers, music max. 2min 30 seconds, only Dancehall Queen)


AWARDS:
Dancehall 1vs1
* for 1st place – flight ticket to Dancehall international to Barcelona, Full pass for Dancehall International Barcelona, Full Pass on SUMMER MAD VIBE CAMP 2019,
– trophies, medals, diplomas, gadgets for the first 3 places

Dancehall 2vs2
* for 1st place – flight ticket to Dancehall international to Barcelona, Full pass for Dancehall International Barcelona,
– trophies, medals, diplomas for the first 3 places

Stage Kilaz
STAGE KILLAZ CONTEST with 50% discount for full pass at DHI Europe in Barcelona, Spain in April 2019 , 30% discount on FULL PASS on SUMMER MAD VIBE CAMP 2018
trophies, medals, diplomas, gadgets for the first 3 places.

Dancehall 1vs1 Kids – trophies, medals, diplomas, gadgets for the first 3 places
Dancehall Showcase Kids – trophies, medals, diplomas, gadgets for the first 3 places
Dancehall Queen Crew Showcase – trophies, medals, diplomas, gadgets for the first 3 places
Prices

8 euro – 1st category, next category: 4 euro, entrance for audience 3 euro

* free entrance for participant of MAD VIBE CAMP Workshop and for a category 1vs1 (category Stage Killaz pay additionally)

Registration and sending a music until 20.02.2019

JUDGES - 1vs1, 2vs2, 1vs1 Kids, Showcase Kids, Dancehall Queen Crew Showcase
1. Famous (Jamaica)
2. JacQueline Enough (Sweden)
3. Jiff Di Bossman (Rosja)

Judges Stage Killaz
1. Famous (Jamaica)
2. JacQueline Enough (Sweden)
3. Jiff Di Bossman (Rosja)
4. Reis Fernando (Angola)

MC: Kasia Jukowska
Selecta: Tun Up Sound

Registration for the battles: www.madvibecamp.com

If you are interested in workshops, click here: https://www.facebook.com/events/552192655219453/Komentarze
-->