Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego "Mazovia Open 2019"

XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego "Mazovia Open 2019" XVI Ogólnopolski Festiwal Tańca Nowoczesnego "Mazovia Open 2019"
Data: 16.02.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Pruszków
Miejsce: Dance Imperium Centrum Tańca i Ruchu, Antka 7
Style: Taniec Nowoczesny - Videoclip dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook: Wydarzenie na Facebooku
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Festiwal Tańca Nowoczesnego „Mazovia Open 2019”

1. Organizatorzy:
Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium” Pruszków
Organizator: 531-50-90-80 od godz 16.00 do 22.00
www.danceimperium.pl

2. Termin i Miejsce:
16 luty 2019 r.,
Pruszków

3. Cele konkursu:
· Konfrontacja dzieci i młodzieży z całej Polski reprezentująca różne formy tańca,
· Rozwijanie talentów estradowych,
· Integracja środowiska tanecznego,

4. Uczestnicy:
-Turniej rozgrywany wg. Przepisów federacji WADF http://wadf.pl/
-Nie trzeba być członkiem federacji aby wziąć udział w turnieju

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół tańca, sekcji tańca działających przy ośrodkach kultury a także stowarzyszeniach artystycznych itp., którzy kwalifikują się do przynajmniej jednej z podanych kategorii.

5. Kategorie i Style taneczne:
Turniej zostanie rozegrany w następujących stylach:
1. Contemporary Balet
2. Urban Street Dance
3. Jazz Dance

Podział na ilość osób w konkurencji:
Solo
Duos
Trios
Small teams 4-8 dancers
Large teams 9-16 dancers
Showcases 17-30 dancers

Kategorie wiekowe
-Juveniles 8-11 lat
-Juniors 12-15 lat
-Youth & Adults od 16 lat

Muzyka organizatora TYLKO w kategorii :
Urban Street Dance ( solo duos trio)
W pozostałych kategoriach muzyka własna

Cas prezentacji
Solo,Duos,Trio 1.30-2 min
Small teams do 3 miut
Large teams do 3 minut
Showcases do 4 minut

6. Warunki Uczestnictwa:
- przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres:

do 2 lutego 2019r.
- wniesienie opłaty startowej i przesłanie potwierdzenia na adres:

do 2 lutego 2019r.
Opłata startowa wynosi
20 zł/osoba za 1 start -solo-duet- trio
25 zł/ osoba/1 start small teams, large teams, showcases

Centrum Tańca i Ruchu 'Dance Imperium'
Niepubliczna Placówka Artystyczna
ul. Jasna 2 05-800 Pruszków
Nr konta do opłaty startowej:
IBAN: PL 84 1160 2202 0000 0001 2190 1617
Tytułem: opłata startowa

Karta zgłoszeniowa do pobrania :
https://drive.google.com/file/d/1c0H5W-IhP9vKbijb0IkgjoiTl42TVtod/view?usp=sharing

Termin zgłoszeń upływa 2 lutego o godzinie 00:00
Wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz potwierdzenie przelewu przesyłamy w 1 zgłoszeniu którego dotyczy!!!
Szkoły tańca chcące otrzymać fakturę za opłatę startowa prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem i potwierdzeniem wpłaty danych do faktury.
4 lutego na podstawie zgłoszeń prezentujemy szczegółowy plan festiwalu z podziałem czasowym.

Warunkiem znalezienie się na listach startowych jest spełnienie wszystkich powyższych warunków zgłoszenia.


-Wejściówka dla Publiczności 15 zł.
-Dzieci do lat 6 wstęp gratis.

Trenerzy powinni odebrać plakietki imienne w punkcie rejestracji uczestników.
Posiadanie plakietki upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w całym Konkursie dla TRENERA

8. Nagrody:
· Komisja Konkursu przyzna nagrody we wszystkich kategoriach,
· Komisja będzie mogła przyznać maksymalnie trzy nagrody w każdej kategorii,

9. Informacje ogólne:
-Turniej rozgrywany wg. Przepisów federacji WADF http://wadf.pl/
-Nie trzeba być członkiem federacji aby wziąć udział w turnieju
-Komisja Sędziowska składa sie z MINIMUM 5 osób.
· Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt,
· Uczestnicy lub instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia,
· W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie po 4.02.2019 organizator nie zwraca opłaty startowej,
· Kolejność prezentacji uczestników podana będzie na stronie internetowej festiwalu
· Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora,
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i wykorzystania zdjęć do folderu,
· Każdy uczestnik Konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek,
· Jednostka delegująca Uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym,
· Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach hali.
· Informacje o możliwościach zakwaterowania i wyżywienia są dostępne u organizatora 609-255-601 Jacek Grabowski

10. Dane techniczne:
· Uczestnik lub Opiekun przygotowuje NOŚNIK ( PEN DRIVE ) z nagraniem podkładu muzycznego do prezentacji. Nagrania należy dostarczyć obsłudze akustycznej w dniu prezentacji.
· PLIK powinien być podpisany nazwa zespołu, KATEGORIĄ I STYLEM który jest podany na karcie zgłoszeń DO DANEJ PREZENTACJI
· Uczestnik powinien posiadać przy sobie kopię zapasową podkładu muzycznego na drugim nośniku.
· Wymiary sceny (parkiet):Szerokość: 20 m Głębokość:12 m.
11.Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w
porozumieniu z Sędzią Głównym.

Kontakt do kierownika turnieju
609-255-601 Jacek GrabowskiKomentarze
-->