Taniec Wydarzenia zawiera Pozostałe zawiera I International Scientific Conference Dance Connections

I International Scientific Conference Dance ConnectionsI International Scientific Conference Dance Connections
Data: 14.02.2019
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: AWF Poznań - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Style: brak informacji
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dance Connections
(please scroll down for English translation) 

Konferencja, organizowana przez Akademię Wychowania Fizycznego im Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Katedrę Tańca i Gimnastyki oraz Studenckie Koło Naukowe Pracownia Nauk o Tańcu, ma na celu ukazanie różnorodnych perspektyw dotyczących ruchu i tańca w kontekście nauk o zdrowiu. 
Tematyka konferencji mocno związana jest z rozwojem ruchowym w perspektywie prozdrowotnej, zwłaszcza że w Polsce nadal postrzega się taniec przede wszystkim w kategoriach estetycznych, jako dziedzinę sztuki, a zapomina o jego mocy rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Zaproszeni na Konferencję Goście: prelegenci i prowadzący warsztaty przedstawią różne systemy myślenia o ruchu i tańcu.
Pierwsza część Konferencji będzie spojrzeniem na praktykę od strony teoretycznej, w drugiej odbędą się praktyczne warsztaty ukazujące przekład prezentowanych teorii na praktykę.
Konferencja skierowana jest do fizjoterapeutów, sportowców, wykładowców, tancerzy, nauczycieli i szkoleniowców związanych z kulturą fizyczną i fitnessem czy osób zainteresowanych rozwojem osobistym od strony motorycznej. 

Więcej informacji o Konferencji i zapisach wkrótce, bądźcie z nami.


I International Scientific Conference Dance Connections 

The conference, organized by the Eugeniusz Piasecki University of Physical Education in Poznań, The Department of Dance and Gymnastics and The Student Research Circle - Dance Science Laboratory, aims to show various perspectives on movement and dance in the context of health sciences.
The subject matter of the conference is strongly related to the development of movement in a health-oriented perspective, especially that in Poland dance is still primarily perceived in aesthetic terms, as a field of art form. Its rehabilitation and therapeutic power tends to be underappreciated. 
Invited guests: speakers and workshop leaders will present different systems of thinking about movement and dance.

The first part of the Conference will look at the practice from the theoretical perspective and the second part will focus on workshops showing the translation of the presented theories into practice.

The conference is addressed to physiotherapists, athletes, lecturers, dancers, teachers and trainers related to physical culture and fitness or people interested in personal development from the motor side.

More informations about the Conference and admissions coming soon, stay tuned.Komentarze
-->