Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera III Bielański Turniej Tańca Nowoczesnego

III Bielański Turniej Tańca NowoczesnegoIII Bielański Turniej Tańca Nowoczesnego
Data: 08.12.2018
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Warszawa
Miejsce: ZS nr 51 im. Ignacego Domeyki , Staffa 3/4
Style: Taniec Nowoczesny - Videoclip dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

Już 8 grudnia zapraszamy na kolejny Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego na Warszawskich Bielanach!!

Solówki, Duety i Formacje 
Street Dance, Jazz/Modern oraz Inne Formy Taneczne

Karty zgłoszeń do pobrania z tego linku: 
https://www.medic-pol.com.pl/upload/karta_zgloszen.xlsx


REGULAMIN BIELAŃSKIEGO TURNIEJU TANECZNEGO

1. Organizator
eM Studio Marta Pacholak i
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie
tel: 883 023 030

2. Termin i miejsce
8.12..2018r.
ZS nr 51 im. Ignacego Domeyki przy ul. Staffa 3/4 . 01-891 Warszawa, Bielany.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 09:00. Godzina zakończenia uzależniona jest od liczby uczestników. Każdy uczestnik powinien zgłosić się do rejestracji najpóźniej godzinę przed planowanym występem.

3. Warunki uczestnictwa
Wypełnienie kart zgłoszeń i przesłanie na adres mailowy: do 25 listopada 2018. W tytule proszę napisać: „Zgłoszenie na Turniej Tańca 8.12.2018”. Prosimy również o załączenie potwierdzenia wpłaty wpisowego za turniej.
Wniesienie opłaty startowej w wysokości:
Solo: 25zł
Duet: 50zł (25zł od osoby)
Formacja: 25zł/osoby
Na konto bankowe: 
52 1910 1048 2255 0001 8079 0001
eM Studio Marta Pacholak
ul. Czechowa 1/1, 01-912 Warszawa
W tytule przelewu prosimy wpisać imiona i nazwiska uczestników/nazwę formacji oraz kategorie wiekowe i taneczne

UWAGA! Opłaty startowe przyjmowane są do 26.11.2018r.
Po terminie opłata za uczestnika wzrasta do 30zł od osoby.
W przypadku zbyt dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń!! Zgłoszenia zostają zatwierdzone po wpłacie wpisowego.

4. Kategorie taneczne:
-Street Dance (hip hop, popping, locking, funky, dancehall itp.)
solo, duety i formacje
- Jazz/Modern (balet, jazz, modern, contemporary itp.)
Solo, duety i formacje
- Inne Formy Taneczne (Połączone techniki różnych styli tanecznych z uwzględnieniem rekwizytów) 
Formacje
Uwaga za formacje rozumiemy grupę tancerzy od 3-24 osób


Kategorie wiekowe:
a) dzieci do 11 r.ż
b) juniorzy 12-15 lat
c) młodzież powyżej 15+
O przydziale do kategorii wiekowej w formacji decyduje średnia wieku uczestników tej grupy. W duecie decyduje wiek starszego tancerza/tancerki.
Organizator zastrzega sobie łączenie kategorii wiekowych w razie niezgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

5. Przebieg Turnieju:
W kategorii Street Dance (solo i duety) zostaną zorganizowane rundy porównawcze, z których jury wybierze finalistów. Osoby wybrane do finału będą się również prezentowały pojedynczo.
W tej kategorii uczestnicy występują do muzyki organizatora (tytuły zostaną podane na stronie wydarzenia.
W kategorii Jazz/Modern obowiązuje muzyka własna. Każdy solista/duet wychodzi na scenę indywidualnie i prezentuje się przed jury do własnego utworu wcześniej dostarczonego akustykowi.
W każdej kategorii obowiązuje limit ilości występów. O uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń z opłaconym wpisowym.

6. Informacje ogólne
Turniej rozgrywany jest w kategoriach solo, duety i formacje.
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
Uczestnicy i instytucje delegujące pokrywają koszt akredytacji, noclegów i wyżywienia
W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie organizator nie zwraca wpisowego.
Brak wpłaty wpisowego do 26 listopada 2018r. powoduje wzrost kosztu na 30zł od osoby. W przypadku braku wpłaty wpisowego organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby z listy uczestników w dniu konkursu.
Przedstawiciel solo, duetu, formacjii powinien osobiście potwierdzić u organizatora udział przynajmniej pół godziny przed planowanym występem. Brak potwierdzenia może być podstawą do dyskwalifikacji.
Kolejność prezentacji uczestników podana będzie na profilu Facebook Turnieju Tańca Nowoczesnego do 5go grudnia 2018r. do godz. 24:00.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych przez organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rejestracji filmowej, a także prawo fotografowania prezentowanych choreografii i późniejszego wykorzystania tych zdjęć.
Każdy uczestnik konkursu musi posiadać ważny dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe.
Jednostka delegująca uczestników musi zapewnić opiekę swoim podopiecznym.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, gdzie odbywa się Turniej. Organizator zapewnia obsługę medyczną na miejscu w dniu turnieju.
Sytuacje nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, decydując się na udział w turnieju wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest eM Studio Marta Pacholak z siedzibą przy ul. Czechowa 1/1 w Warszawie oraz CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Warszawie.

7. Dane techniczne
Czas prezentacji:
Solo i duety: do 1 minuty
Formacje: do 3minut 30sekund

Każdy uczestnik prezentuje się przy jednakowym oświetleniu sceny.
Muzykę na Turniej prosimy przynosić w formacie mp3 na nośniku pendrive. 
Nośnik należy dostarczyć obsłudze akustycznej najpóźniej pół godziny przed planowanym występem.
Jest również możliwość przesłania muzyki Organizatorowi przed turniejem na adres: z dokładnym opisem (imię i nazwisko uczestników/nazwa formacji, kategoria taneczna i wiekowa) najpóźniej do 5go grudnia 2018r. 
Wymiary sceny: 10mx12m

  • Dodał: Lovelas
  • Ostatnie zmiany: 18.10.2018
  • Dodano: 18.10.2018Komentarze
-->