100% YOGA - Warsztaty wyjazdowe z pogłębioną praktyką różnych odmian jogi.