Taniec Artykuły zawiera Modern dance a taniec nowoczesny


Modern dance a taniec nowoczesny

Podziel się: Bookmark and Share

„Modern dance a taniec nowoczesny”

Jak wiemy modern znaczy nowoczesny. Ale oglądając taniec nowoczesny widzimy co innego niż obserwując modern dance, chociaż znaczenie jest takie samo. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego?

Otóż problem tkwi w tłumaczeniu i nazewnictwie tańca w Polsce. Dlatego postaram się wyjaśnić Wam ten aspekt. 

Zacznijmy od tego, iż taniec nowoczesny, jak i modern dance w języku angielskim, mogą oznaczać wszystkie rodzaje tańca, które są nowoczesne. Określamy tak głownie te powstałem od XX wieku. Mam tu na myśli formy uliczne, klubowe, nowoczesne jazzowe (modern jazz), techniki modern itp. Jest to bowiem zbiór nowoczesnych form tanecznych. Pozwolę sobie zatem określić je jako  1. tańce nowoczesne.

Wybierając się na zajęcia z tańca nowoczesnego spotkamy się raczej z tańcem kiedyś określanym mianem disco dance, a teraz coraz częściej kryjącym się pod nazwą videoclip dance. Ta ostatnia to z kolei nazwa marketingowa, stworzona do promocji, nie jest ona nazwą własną.

2. Taniec nowoczesny czerpie z wielu różnych technik, stylów i kroków. Jest on raczej dynamiczną formą, pełną piruetów, skoków i wymachów nóg. Taniec ten czerpię z podstawowej techniki tańca – trzymanie centrum, wznoszenie się na półpalce, wydłużanie korpusu, poprawne wymachy. Wzbogaca go także duża różnorodność elementów zaczerpnięta z różnych innych form. Tańczony jest przeważnie do szybkiej oraz energicznej muzyki, również muzyki POP.

Kolej na 3. modern dance, a są to techniki tańca powstałe na początku XX wieku. Zaliczamy do nich: technika Marty Graham i Cunningham-a, Limona, Hortona. Powstały one z potrzeby ponownego spojrzenia na taniec. Wizjonerzy modern chcieli odejść od „pustych” póz i sztywnych ram tańca klasycznego, który w tym czasie osiągał swój szczyt popularności, 
a także od tańca romantycznego, skupiającego się na poruszaniu za sprawą emocji. Podstawową ideą tańca modern jest ruch, i to właśnie ruch był poddany rożnym rozważaniom. Jego cztery najważniejsze punkty to taniec jako materiał, metakineza, dynamika oraz pozbycie się wszystkich tradycyjnych wymagań formy i ustanowienie nowej zasady, na podstawie, której każdy taniec tworzy swoją formę. [1] Techniki pracy z ciałem, wymienionych wcześniej wizjonerów, opierają się głównie na dwóch stanach cielesnych: napięcia mięśni (contraction) i ich rozluźnienia (release).[2]Podzielili oni korpus na więcej części i „wyizolowali” poszczególne kręgi w kręgosłupie. Dostrzegli wiele nowych możliwości ludzkiego ciała. W ich laboratorium pracy z ciałem zaistniała grawitacja, z którą starali się współpracować, a nie przeciwstawiać się jej jak to bywało w tańcu klasycznym. Badali też naturalne możliwości ruchowe ludzi oraz technikę ruchu preferowaną przez tancerzy baletowych.

Podsumowując: mówiąc o modern dance w Polsce, mamy na myśli techniki tańca wymienione powyżej, czyli nasz numer 3. Jeśli mówimy o zajęciach z tańca nowoczesnego to zapewne chodzi o numer 2. Spotykając się z kategorią „taniec nowoczesny” np. na turnieju, to niech nie zdziwi Was fakt, iż będą się tam znajdować: hip hop, dancehall, locking itp.
Jeśli będziecie rozmawiać z obcokrajowcem to musicie poprosić o sprecyzowanie co kryje się pod nazwą modern dance, gdyż może określać każdy z wyżej wymienionych.

P.S. Na turniejach podział na kategorie np: taniec nowoczesny i klasyczne formy tańca, gdzie w nowoczesnym znajdują się: hip hop, popping itp.; a w klasycznych modern dance, jest błędne. Techniki modern mieszczą się w numerze 1. tańce nowoczesne. :)

 

 

Zródła:

[1] Martin J. za Majewską J. [2013]: Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 382.

[2]  Klimczyk W. [2010]: Wizjonerzy ciała, Korporacja Ha!art, Kraków, s. 36.

[praca magisterska “Społeczne, zdrowotne i ekonomiczne aspekty tańca jako współczesnej formy rekreacji (na przykładzie STW w Poznaniu)” Dominika Lewandowska  AWF Poznań, spec. Menadżer TiR]

 

Komentarze

-->