Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TANECZNA ŚRODA 2010"

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TANECZNA ŚRODA 2010"I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TANECZNA ŚRODA 2010"
Data: 27.03.2010
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Środa Wielkopolska
Miejsce: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp, ul. Dąbrowskiego 50
Style: Taniec Nowoczesny - Videoclip dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO "TANECZNA ŚRODA 2010"

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "Taneczna Środa 2010". Turniej odbędzie się w marcu 2010 roku.

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA NOWOCZESNEGO HIP - HOP "TANECZNA ŚRODA" 2010.

1. ORGANIZATOR:
Ośrodek Kultury
ul. 20 Października 30
63-000 Środa Wielkopolska
tel/fax: 061 285-23-05
Internet: http://www.oksroda.pl/turniejhiphop.html
e-mail:

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Miejski w Środzie Wlkp.
- Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
3. TERMIN:
- 27 marca 2010r.
4. MIEJSCE:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 50


5. KONKURENCJE TANECZNE:
- hip hop - tempo 80-120 uderzeń/min;
- solo (7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi);
- duety ( 7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi);
- mini formacje ( 7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi);
- formacje (7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi).

SOLO I DUETY
HIP HOP
( o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego z partnerów)

1. W rundach eliminacyjnych, półfinałach prezentacja w grupach do muzyki organizatora a w finałach prezentacja solo do muzyki organizatora.
Czas prezentacji: 1 min.


MINI FORMACJE
HIP HOP
( o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka mini formacji)

1. Kategorie wiekowe: 7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi.
Liczebność mini formacji ( 3-7 osób).
Muzyka własna na CD (z podaniem numeru utworu).
Czas prezentacji: max. 2 min., bez tolerancji czasowej.


FORMACJE
HIP HOP
STREET DANCE SHOW
( o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego członka formacji)

1. Kategorie wiekowe: 7-11 lat; 12-15 lat; 16 lat i starsi.
Liczebność: 8-24 osób.
Prezentacja do muzyki własnej dostarczonej na płycie CD ( z podaniem numeru utworu).
Czas prezentacji: 2,30 - 4 min. bez tolerancji czasowej.

UWAGA:
Każdy uczestnik Turnieju może być członkiem tylko jednej formacji.

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowej.

5. CEL IMPREZY:
- konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów, duetów i formacji tanecznych;
- popularyzacja tańca;
- wymiana doświadczeń.
6. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Uczestników oceniać będzie Jury zaproszone przez organizatora
7. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW:
- choreografia
- technika tańca
- właściwy dobór muzyki
- ogólny wyraz artystyczny
- estetyka, dobór kostiumów
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie do dnia 5.03.2010r. Kart zgłoszeń pisemnie: pocztą, faksem lub w formie elektronicznej na adres podany poniżej
- wniesienie opłaty akredytacyjnej 10 zł/osba + 5 zł za każdą następną konkurencje taneczną.
Wpłat należy dokonać na konto podane poniżej lub w biurze rejestracyjnym turnieju,
najpóźniej do 9:00 w dniu zawodów.

Adres do korespondencji:
Ośrodek Kultury
ul. 20 Października 30
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax. 061 285-23-05
e-mail:
szczegółowe informacje pod numerem tel.: 781-405-921 - p. Bogusława Błoszyk.


Opłaty akredytacyjnej należy dokonywać na konto
Nr konta: 26 1090 1418 0000 0000 4101 4923
Tytułem: akredytacja Turnieju Tańca HIP - HOP "Taneczna Środa" 2010 z informacją za co wniesiona jest opłata np.:

 • 1 x S (jedno solo)
 • 2 x D ( 2 x duet)
 • 1 x F ( 1 formacja)
 • 1 x MF ( 1 mini formacja)


UWAGA!

Nieczytelne wypełnienie karty zgłoszenia, będzie niedopuszczone do udziału w Turnieju.
Prosimy o terminowe wysyłanie zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy, zgłoszenia po terminie.
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia ustne i telefoniczne nie będą uwzględniane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zapewnia: scena-parkiet wymiary 12 X 10 m., sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD, dyplomy dla wszystkich uczestników oraz puchary dla zdobywców I, II, III miejsca w kategoriach mini formacjach i formacjach, a także medale dla zdobywców I, II, III miejsca w solo i duetach hip hop.
- Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć, zarysować podłoże).
Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju.
Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny, lub instytucji delegującej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i ppoż, obowiązujących w hali podczas rozgrywania turnieju.
Uczestnicy muszą posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument, potwierdzający tożsamość i datę urodzenia.
Uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu turnieju, decyzji sędziego głównego i kierownika turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu - łączenia kategorii w poszczególnych konkurencjach w przypadku małej frekwencji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu turnieju, w przypadku małej lub zbyt dużej frekwencji.
Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju.
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów.
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na nieodpłatne wideofilmowanie i utrwalanie występów oraz ich późniejsze wykorzystywanie w celach reklamowych turnieju tańca.
Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu turnieju.


Regulamin i karty zgłoszenia, dostępne na stronie oksroda.pl/turniejhiphop.html.
Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Turnieju, w celu uniknięcia nieporozumień podczas Turnieju.

SZCZEGÓLOWYCH INFORMACJI NA TEMAT TURNIEJU UDZIELA:
BOGUSŁAWA BŁOSZYK
TEL. 781-405-921


Kliknij tutaj by zobaczyć ramowy program turnieju PROGRAM TURNIEJU
27 marca 2010 (sobota)

 • 8:00 - Otwarcie sali
 • 8:00 - 9:30 - Rejestracja zawodników
 • 9:00 - 10:30 - Próby parkietu
 • 11:00 - Oficjalne otwarcie turnieju
 • 11:15 - Rundy Eliminacyjne
 • HIP HOP SOLO - 7-11 lat
 • HIP HOP SOLO - 12-15 lat
 • HIP HOP SOLO - 16 lat i starsi
 • HIP HOP DUETY - 7-11 lat
 • HIP HOP DUETY - 12-15 lat
 • HIP HOP DUETY - 16 lat i starsi
 • 1/2 FINAŁU
 • HIP HOP SOLO - 7-11 lat
 • HIP HOP SOLO - 12-15 lat
 • HIP HOP SOLO - 16 lat i starsi
 • 1/2 FINAŁU
 • HIP HOP DUETY - 7-11 lat
 • HIP HOP DUETY - 12-15 lat
 • HIP HOP DUETY - 16 lat i starsi


14:00 - 15:00 - PRZERWA

 • 15:00 - FINAŁY
 • HIP HOP SOLO - 7-11 lat
 • HIP HOP SOLO - 12-15 lat
 • HIP HOP SOLO - 16 lat i starsi
 • HIP HOP DUETY - 7-11 lat
 • HIP HOP DUETY - 12-15 lat
 • HIP HOP DUETY - 16 lat io starsi
 • HIP HOP MINI FORMACJE - 7-11 lat
 • HIP HOP MINI FORMACJE - 12-15 lat
 • HIP HOP MINI FORMACJE - 16 lat i starsi
 • HIP HOP FORMACJE - 7-11 lat
 • HIP HOP FORMACJE - 12-15 lat
 • HIP HOP FORMACJE - 16 lat i starsi


20:00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW
ZAKOŃCZENIE TURNIEJU


Tu można pobrać kartę zgłoszeniową Tanecznej Środy 2010

Tu można pobrać regulamin Tanecznej Środy 2010Komentarze