Taniec Wydarzenia zawiera Turnieje zawiera III Turniej "Święto Tańca"

III Turniej "Święto Tańca"Brak zdjęcia
Data: 03.06.2017
(Wydarzenie już sie odbyło!)
Lokalizacja: Poznań
Miejsce: MDK1, Droga Dębińska 21
Style: Disco Dance, Balet, Jazz Dance, Funky, Hip-Hop Dance
Patronat: NIE (Jak zdobyć i co daje patronat?)
Facebook:
Podziel się: Bookmark and Share
Opis:

                                       III   TURNIEJ TANECZNY

                                        „ Święto Tańca 2017”

                   

Termin imprezy: 3.06.2017 godzina 10.00

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Poznaniu

Miejsce imprezy: MDK Nr 1, Droga Dębińska 21- Poznań

                               Budynek C

Podczas turnieju odbędzie się jedna mieszana kategoria taneczna: disco, hip-hop, jazz, taniec towarzyski, breakdance, modern i współczesny

Kategorie wiekowe:

Kategoria I (5-10 lat)

  • Rocznik 2012- 2007-solo
  • Rocznik 2012-2007-duety
  • Rocznik 2012-2007 -mini zespoły ( od 3 do 8 osób)

Kategoria II (11-13 lat)

  • Rocznik 2006-2004-solo
  • Rocznik 2006-2004-duety
  • Rocznik 2006-2004-mini zespoły ( od 3 do 8 osób)

Kategoria III (14-18 lat)

  • Rocznik 2003-1999-solo
  • Rocznik 2003-1999-duety
  • Rocznik 2003-1999-mini zespoły ( od 3 do 8 osób)

W zespołach i duetach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszej osoby (w dniu imprezy prosimy by wszystkie dzieci posiadały ważne legitymacje szkolne).

Każda kategoria taneczna będzie rozgrywana osobno, przed każdą z nich nastąpi przerwa podsumowanie poprzedniej i rejestracja uczestników do następnej (rejestrujemy tylko przed konkursem lub w wyznaczonych przerwach-podane będzie w programie imprezy).

 

 

UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca JURY

Kontynuujemy naszą zeszłoroczną nowość. Otóż trenerzy grup (tylko mini zespoły w danej kategorii wiekowej) biorących udział  w turnieju wyznaczają jedną kompetentną osobę       do JURY  (pełnoletnią) . Na ich bazie powstanie najsprawiedliwsza komisja w dziejach tego rodzaju konkursów. Osoby wyznaczone przez grupy biorą udział  (nieodpłatnie) w JURY  danej kategorii konkursu i oceniają: solówki, duety i mini zespoły. Nie ma możliwości dołączenia do JURY w trakcie trwania konkursu, jak również nie ma możliwości wymiany Waszego jurora w dniu konkursu. Przewodniczący JURY zostanie wyznaczony przez organizatora i będzie on miał decydujący głos w ocenie występów. Waszego kandydata do Jury podajecie w karcie zgłoszenia i dociera on na imprezę przynajmniej na 30 minut przed  rozpoczęciem konkretnej kategorii.  W razie spóźnienia dana osoba zostanie skreślona                   z listy jurorów. Jury będzie osobne w każdej kategorii wiekowej. Pomiędzy kategoriami będzie przerwa na rejestrację następnych osób i wymianę Jury.

Każde dziecko/duet/zespół przynosi na turniej własne nagranie wyłącznie na płycie CD lub pendrive  i podaje akustykowi  przed samym występem- czas trwania utworów odpowiednio: solo do 2 min, duet do 2,5 min, zespół do 3,5 min.(Prosimy zabrać ze sobą drugie nagranie  w razie uszkodzenia płyty). W razie przekroczenia czasu trwania występu muzyka  na sygnał Jury może zostać wyłączona.

Mile widziane dobrowolne wpłaty na rzecz MDK Nr 1 w sugerowanej kwocie 10zł                         od osoby (niezależnie od ilości kategorii, w których bierze udział tancerz).

W jednej kategorii można wystąpić kilka razy wg zgłoszenia.

Wpłacać można na konto wraz z wysłaniem zgłoszenia –  nr konta MDK1

PKO BP SA - 64 1020 4027 0000 1802 1263 5852 

W tytule przelewu prosimy napisać darowizna na rzecz MDK Nr 1 z dopiskiem imienia                             i nazwiska (bądź nazwy zespołu). Potwierdzenie wpłaty należy zabrać ze sobą na turniej. Nie ma możliwości wpłaty podczas rejestracji w dniu imprezy!!!

Liczy się kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik/zespół otrzyma potwierdzenie przyjęcia              do turnieju -drogą mailową lub telefonicznie.                                                                                             W razie małej ilości zgłoszeń kategorie  mogą zostać odwołane. Nie będą łączone kategorie wiekowe !!! ( tzn. starsi z młodszymi)

 

 

 Zgłoszenia  wg załączonej karty należy nadsyłać wyłącznie pocztą do dnia 22 maja 2017 na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1

Droga Dębińska 21

61-555 Poznań

Z dopiskiem: II Turniej Tańca

Ramowy program turnieju zostanie wysłany mailem do uczestników  na tydzień                   przed imprezą.

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych                oraz wizerunku uczestników oraz ich opiekunów w zakresie niezbędnym                   do przeprowadzenia konkursu oraz promocji placówki.

 

Opiekun grupy ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich tancerzy na imprezie.

 

Organizator nie zwraca kosztów ubezpieczenia i wyżywienia  uczestników oraz ich opiekunów.

 

Za cenne rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Informacje szczegółowe pod nr telefonu 887282222 (Agnieszka Kozerska)

 

 Komentarze